kreatiinin käyttö on halpaa

Kreatiini – Miksi, Miten ja Milloin?


Aivotoiminnan tehostuminenihmisen aivot

Vuosituhannen alussa toteutettiin kreatiinin käytön vaikutuksia aivotoimintaan tutkiva australialainen tutkimus. Sydneyn ja Macquerien yliopistojen tuottamassa tutkimuksessa tultiin siihen lopputulokseen, että aineen käyttö parantaa aivojen suoriutumista haasteellisissa tehtävissä.

Tutkimuksen kulku

Tutkijat antoivat kreatiinia 45 vapaehtoiselle koehenkilölle. Jotta tutkimuksesta saataisiin tuloksia, niin koehenkilöiksi otettiin vain kasvissyöjiä, sillä lihansyöjät saavat jo valmiiksi suhteellisen paljon kreatiinia. Testihenkilöt jaettiin kahteen eri ryhmään. Ensimmäisen ryhmän jäseniä tankattiin kreatiinilla kuusi viikkoa. Toiselle ryhmällä taas syötettiin kuusiviikkoa lume kreatiinia. Ennen kokeen alkua molemmilta ryhmältä testattiin heidän suoriutumisensa pitkien numerosarjojen muistamisessa. Myös heidän älykkyysosamäärät testattiin. Tohtori Caroline Raen mukaan molemmat testit vaativat suurta määrää aivotyöskentelyä.

Tutkimuksen tulokset

Kreatiinin todettiin vaikuttavan lyhyellä aikavälillä positiivisesti molempien testien tuloksiin. Kreatiinia syönyt koeryhmä menestyi kuuden viikon jälkeen molemmissa testeissä normaalia paremmin. Heidän kykynsä muistaa pitkiä numerosarjoja oli kasvanut keskimäärin seitsemästä numerosta kahdeksaan ja puoleen, joka tarkoittaakin yli 15% prosentin kasvua aivojen muistikapasiteetissa. Kreatiinin hyötyjä pitkillä aikaväleillä ei kuitenkaan olla pystytty todistamaan. Ainetta voikin käyttää hyväkseen esimerkiksi tentteihin valmistautuessa. Linkki tutkimuksen lähteeseen: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3145223.stm Kreatiinin vaikutuksista aivojen toimintaan on vuosien saatossa tehty useita muitakin tutkimuksia, joista on saatu mielenkiintoisia tuloksia. Tässä niistä muutama:

2-tyypin diabetes

Kreatiinin näyttää voimistavan sokerin vientiä lihassoluihin lihasten työskennellessä. Tämä taas aiheuttaa verensokerin alentumista – korkea verensokeri onkin kakkostyypin diabeteksen suurimpia yksittäisiä aiheuttajia. Kreatiinin teho ei pärjää vertailussa diabetes lääkkeille, mutta sillä voi olla liikuntaan yhdistettynä positiivinen ennalta ehkäisevä vaikutus.

Parkinsonin tauti

Tutkimuksissa on havaittu, että kreatiini voi suojella solujen solukalvoja vahingoittumiselta ja kuolemalta. Sen on nimittäin havaittu tuottavan tietynlaisen ”lisäenergiapuskurin” soluille, jonka avulla ne pystyvät sietämään myrkkyjä normaalia menestyksekkäämmin. Parkinsonin tautiin yhdistetyt aivojen Substantia Nigra -osiossa sijaitsevat solut hyötyvät myös tästä ”lisäenergiapuskurista”. Tämän havainnon ansiosta uskotaankin, että kreatiinista saattaa olla hyötyä taistelussa Parkinsonin tautia vastaan.

Masennuslääkkeiden tehostaja

Lisäravinteena käytetyn kreatiinin on havaittu tehostavan SSRI -masennuslääkkeiden tehoa. Jotkut tutkimukset ovat myös todistaneet, että kreatiini lievittää masennusta jo itsessäänkin, pääosin kuitenkin vain naisilla. Personal trainer Lisa Lynnin mukaan kreatiinin käyttö saattaa johtaa myös positiiviseen oravanpyörään. Se nimittäin auttaa ihmisiä jaksamaan liikkua paremmin, ja mikä olisikaan liikuntaa parempi keino puolustautua masennukselta? Liikunnan avulla kun ihminen useimmiten pystyy tuntemaan vointinsa paremmaksi.

Aivojen suorituskyky

Kreatiinin on havaittu numerosarjojen muistamisen lisäksi parantavan myös reaktionopeutta ja muita aivojen toimintaa liittyviä kykyjä liian vähäisestä unesta kärsivillä ihmisillä.