euroopan unioni

90-luvun lama ei ollut mitään verrattuna näihin – 10 pahinta talouskriisiä

4. Öljykriisi, 1973öljyn hinta nousi roimasti 1970-luvulla

Jom kippur -sodan aikana ja sen jälkeen OAPEC pyrki öljyn tuotannon leikkauksilla pakottamaan Yhdysvallat ja sen liittolaiset lopettamaan Israelin tukemisen, joka oli sotinut arabimaita vastaan useissa sodissa. Yhdysvallat vastasi tähän uhkaamalla viljatoimitusten lopettamisella.

Öljynviejämaat päättivät nostaa rajusti öljyn hintaa.

Kriisin seurauksena öljyn hinta nousi korkealle. Sen takia mm. myös muovien, sähkön ja ruokien hinnat nousivat. Suomessa tämä näkyi siten, että Suomi teki Neuvostoliiton kanssa maakaasu sopimuksen, ja sai vauhtia ydinvoima projekteilleen. Öljyn hinnan nousun vuoksi Suomessa asetettiin määräyksiä energian säästämiseksi. Moottoriteitä ei valaistu, ja taloihin asetettiin lämpörajoituksia.