euroopan unioni

90-luvun lama ei ollut mitään verrattuna näihin – 10 pahinta talouskriisiä

5. Euroalueen velkakriisi, 2009-kreikka ja eurokriisi

Syynä kriisiin oli Eu:n jäsenvaltioiden pitkään jatkunut velkaantuminen, joka lisäsi alttiutta markkinahäiriöille. Toinen syy oli se, että euron syntyvaiheessa finanssipolitiikan harjoittaminen jätettiin yksittäisten valtioiden vastuulle. Euron myötä valtioilla ei kuitenkaan enää ollut tarpeeksi tilaa sen harjoittamiseen.

Kriisi alkoi Yhdysvaltojen finanssikriisin levitessä eurooppaan aiheuttaen verotulojen laskua, valtioiden kulujen lisääntymistä ja budjettivajeen kasvua. Valtiot velkaantuivat rajusti pelastaessaan pankkeja.

Vuonna 2009 paljastui, että Kreikka oli jo pitkään vääristellyt taloustilastojaan. Tästä syntyi epäluottamus Kreikkaa kohtaan, ja lainojen korot Kreikalle nousivat. Kreikalle jouduttiin antamaan satojen miljardien tukipaketteja. Vuonna 2011 kriisi johti epäluottamukseen koko euroaluetta kohtaan. Kriisi alkoi laantua vasta, kun Euroopan keskuspankki vakuutti, ettei se päästä euromaita konkurssiin.