euroopan unioni

90-luvun lama ei ollut mitään verrattuna näihin – 10 pahinta talouskriisiä

6. Rupla kriisi, 1998ruplakriisi oli osasyy myös suomen lamaan

Korruptio, suuri budjettialijäämä, ruplan devalvointi ja poliittinen epävakaus ajoi Venäjän talouden maksukyvyttömyyteen. Venäjän hallitus rahoitti kulujaan GKO-oblikaatioilla. Niitä alettiin tarjota myös ulkomaalaisille sijoittajille, joka asetti Venäjän talouden alttiiksi kansainvälisen talouden muutoksille. Vuonna 1997 Aasian talouskriisi laski raaka-aineiden kysyntää ja hintoja. Öljyn ja maakaasun viennistä riippuvainen Venäjä kärsi tästä suuresti, ja sen budjettialijäämä kasvoi entisestään. Sijoittajat alkoivat vetää rahojaan pois ehkäistäkseen Aasian talouskriisin vaikutuksia lompakkoonsa. GKO-oblikaatioiden korkoja jouduttiin nostamaan, ja lopulta ne jouduttiin mitätöimään. Ruplan kysyntä romahti tämän takia ja ruplan devalvointi vei kansalta 20-30% reaaliansioista. Venäjän talous lähti jälleen kasvamaan vuoden 1999 toisella neljänneksellä.