silmälasit tekevät fiksun näköiseksi

Tekevätkö silmälasit fiksumman näköiseksi?

Perinteisesti silmälasien ajatellaan tekevän kantajastaan hieman älykkäämmän näköisen.

Monet artikkelit toteavat, että näin on asian laita. Ongelmana on kuitenkin se, että monet asiaan liittyvät tutkimukset on saatettu tehdä jo useita vuosikymmeniä sitten.

Päätimme ottaa asiasta selvää ja etsimme tuoreita tutkimuksia. Löysimme vuonna 2011 ilmestyneen Swiss Journal of Psychology -lehden tutkimuksen, jossa tutkittiin ihmisten suhtautumista silmälaseja kantaviin ihmisiin.

Tutkimus on nimeltään ”The Glasses Stereotype Revisited: Effects of Glasses on Perception, Recognition and Impressions on Faces”.

Tutkimuksessa tutkittiin kolmea eri miesryhmää:

 • Silmälasittomia
 • Kehyksettömiä laseja käyttävät
 • Kehystettyjä laseja käyttävät

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään;

 • Miten nämä miehet koetaan?
 • Miten heidän kasvonsa erottuvat muista kasvoista?
 • Kuinka paljon he saavat katsekontaktia?
 • Luotetaanko heihin?
 • Pidetäänkö heistä?
 • Pidetäänkö heitä menestyksekkäinä?
 • Pidetäänkö heitä älykkäinä?
 • Pidetäänkö heitä houkuttelevina?

Mikä oli lopputulos?

Miehiä, jotka eivät käyttäneet laseja, pidettiin viehättävimpinä ja heistä pidettiin enemmän.

Kehystettyjä laseja käyttävät erottuivat paremmin joukosta ja heidän silmiinsä keskityttiin enemmän. Heidät koettiin älykkäämpinä ja menestyksekkäämpinä verrattuna silmälasittomiin. Heitä ei kuitenkaan pidetty yhtä mukavina, viehättävinä tai luotettavina.

Kehyksettömiä laseja käyttävät eivät erottuneet joukosta, eivätkä saaneet yhtä paljon katsekontaktia, kuin kehystettyjä laseja käyttävät. Heillä ei kuitenkaan mennyt yhtä huonosti viehättävyydessä, kuin kehystettyjen lasien omistajilla. Heidät myös koettiin mukavampina. Silmälasittomiin verrattuna heitä pidettiin yhtä menestyvinä ja älykkäinä.

Yhteenveto

 • Jos harkitset silmälasien hankintaa, niin harkitse myös kehyksettömien lasien hankkimista.
 • Mikäli haluat kuitenkin olla viehättävämpi ja sympaattisempi, niin osta piilolinssit.
 • Lopuksi voimme todeta, että silmälasit tekevät sinusta fiksumman näköisen.

kehyksettömät silmälasit miehellä