pettäminen johtaa usein eroon

Pettäminen – Facebook vs. Twitter

Äskettäin ilmestyneen University of Missouri School of Journalism -koulun jatko-opiskelijan teettämän tutkimuksen mukaan Twitterin käyttö voi vaurioittaa parisuhteita, johtaa sekä henkiseen, että fyysiseen pettämiseen ja jopa avioeroon.

Opiskelija Russell Clayton kyseli 581:ltä Twitterin käyttäjältä kysymyksiä erilaisista näkökulmista liittyen heidän Twitterin käyttöönsä. Tämän jälkeen hän kysyi: ”Kuinka usein riitelet kumppanisi kanssa Twitterin käytöstä?”

Hänen johtopäätöksensä oli, että aktiivisesti Twitteriä käyttävät ihmiset joutuivat muita useammin Twitterin käytöstä johtuviin riitoihin kumppaninsa kanssa. Riidat saattoivat johtaa pettämiseen, eroon tai jopa avioeroon.

Hänen Twitter tutkimuksensa oli jatkoa hänen aiemmin teettämälle Facebook tutkimukselle. Aiemmassa tutkimuksessa tultiin siihen lopputulokseen, että aktiivinen Facebookin käyttö saattoi johtaa Facebook -aiheisiin riitoihin, jotka johtivat lopulta eroon.

Twitter vs. Facebookuskottomuus twitterissä ja facebookissa

Kiinnostava eroavaisuus näiden kahden palvelun välillä oli, että Facebookin käyttö johti usein riitoihin vain alle 3 vuotta vanhoissa suhteissa – Twitterin käyttäjillä suhteen pituudella ei ollut vaikutusta riitoihin.

Johtuuko tämä Twitterin anonyymimmästä luonteesta? Monilla ihmisillä Facebook on alusta, johon he laittavat eniten tietoa itsestään. Facebookissa ollaan vuorovaikutuksessa pääosin tuttujen ihmisten kanssa, kuten ystävien ja sukulaisten. Twitter -tilit sen sijaan sisältävät paljon vähemmän henkilökohtaista tietoa (monet eivät käytä oikeaa nimeään). Twitterissä ollaan yleensä yhteydessä samoista asioista pitäviin henkilöihin, jotka eivät useinkaan ole ystäviä tai sukulaisia. Näin pettäminen onkin oletetusti helpompaa Twitterissä, sillä kiinnijäämisen riski on huomattavasti Facebookia pienempi.

Uskottomuudesta puhuttaessa kumppanin Facebook -sivuilla käydään useammin, kuin Twitter -profiilissa. Jos ihminen tykkää flirttailla julkisesti, niin hän jää Facebookissa todennäköisemmin kiinni, kuin Twitterissä, jossa ystävät ja suku eivät ole näkemässä.

Kaksoiselämä aiheuttaa riitoja

Sosiaalisen median vaikutuksista parisuhteisiin on teetetty paljon tutkimuksia. Time Magazinen tekemässä tutkimuksessa todettiin, että naiset jakavat myös kumppanilleen heidän somessa julkaisemansa ajatukset – toisin kuin miehet, jotka pitävät asian yksityisempänä.

Näyttääkin siltä, että tämä ”kaksoiselämä” on syy sosiaalisen median käytöstä aiheutuviin riitoihin ja ongelmiin. Mitä enemmän ihminen viettää aikaa somessa, niin sitä suuremmaksi tuo ”kaksoiselämä” kasvaa.

Tietenkin myös positiivisiakin tutkimuksia löytyy, kuten Facebook Data Science groupin teettämä tutkimus, jossa todettiin että julkiset rakkauden tunnustukset Facebookissa vahvistavat suhdetta.

Koomikko Aziz Ansarin Reddit palveluun perustamassa aliredditissä (”/r/modernromance) keskustelu päätyi kuitenkin lopputulokseen, jossa todettiin, ettei normaalisti uskollinen ihminen petä toista pelkän sosiaalisen median käytön takia. Twitterin yksityisyys tekee siitä kuitenkin hyvän paikan pettäjille.

Yhteenveto

  • Twitterin anonyymiyden takia se on Facebookia todennäköisempi riidan aiheuttaja.
  • Syy some-riitoihin on usein ns. ”kaksoiselämä”, eli kumppani salaa toiselta kumppanilta sosiaalisessa mediassa jakamansa ajatukset ja keskustelut.
  • Sosiaalinen media ei muuta uskollista ihmistä uskottomaksi, vaan on vain paikka muiden joukossa, jossa voi pettää niin halutessaan. Uskottomuus ei siis johdu sosiaalisesta mediasta, mutta some saattaa helpottaa sitä.